Działalność gospodarcza w Czechach

Działalność gospodarcza w Czechach jest wg. ustawy o działalności gospodarczej Dz.U. nr. 455/1991 (” o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)) definiowana jako systematyczna działalność zarobkowa, prowadzona na własny rachunek, we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność.

Zgłosić działalność można do jakiegokolwiek urzędu ds. działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej. Przeważnie wystarczy zgłosić jedną działalność, która nazywa się ” produkcja, handel i usługi nieobjęte aneksem nr. 1 aż 3 ustawy o działalności gospodarczej” ( výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona).  Działalność ta już obejmuje większość powszechnych działalności gospodarczych.

Do zarejestrowania działalności gospodarczej jest wymagana siedziba firmy na terenie Republiki Czeskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *