Dokumenty oraz informacje konieczne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Czeskiej

Informacje konieczne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Czeskiej:  

 1. Nazwa spółki 
 2. Siedziba spółki w Republice Czeskiej 
 3. Przedmiot działalności gospodarczej spółki 
 4. Kto będzie wspólnikiem spółki 
 5. Kto będzie członkiem zarządu spółki 
 6. Wysokość kapitału zakładowego (minimum 200.000,-CZK). Przy jednoosobowej spółce (jedynym założycielu) cała kwota powinna zostać zapłacona w banku na rachunek spółki przed złożeniem wniosku o wpisanie spółki do rejestru handlowego. Przy spółce wieloosobowej powinna zostać wpłacona na konto spółki w banku przed złożeniem wniosku o wpisanie spółki do rejestru handlowego w wysokości co najmniej 100.000,-CZK .
 7.     

Dokumenty konieczne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Czeskiej  

 1. Zgoda na umieszczenie siedziby wydana przez właściciela lokalu oraz wypis z księgi wieczystej poświadczający własność nieruchomości
 2. W przypadku działalności rzemieślniczej dokumenty o wykształceniu i praktyce zawodowej
 3. Kopia dowodu osobistego wspólnika, w przypadku że wspólnikiem jest osoba prawna wypis z rejestru handlowego [KRS] niniejszej osoby prawnej
 4. Kopia dowodu osobistego członka zarządu 
 5. Wyciąg z KRK członka zarządu , a to jak z państwa jego miejsca zamieszkania, tak z Republiki Czeskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *