Podatek VAT

Stawki podatku VAT w Czechach

W chwili obecnej podstawowa stawka podatku VAT w Czechach wynosi 20 %.  Obniżona stawka we wysokości 14 % jest stosowana na artykuły żywnościowe oraz budownictwo mieszkaniowe.

Rejestracja do VATu w Czechach

Firmy z siedzibą w Czechach

W Czechach są wszystkie firmy, które nie przekroczyły obrotu 1.000.000 CZK za ostatnich 12 miesięcy zwolnione z VATu. Po przekroczeniu tego obrotu firma staje się płatnikiem VATu od pierwszego dnia trzeciego miesiąca natępującego po miesiącu, w którym był przekroczony obrót 1.000.000 CZK. Firma ma obowiązek zgłosić się do urzędu skarbowego do 15-tu dni od końca miesiąca, w którym przekroczyła obrót.

Bez względu na wysokość obrotu, firma ma możliwość zgłosić się do VATu kiedykolwiek dobrowolnie.

Firma staje się obowiązkowo płatnikiem VATu między innymi także w następujących przypadkach :

  • otrzyma usługę od firmy z innego państwa członkowskiego UE
  • wysokość zakupu towaru z innego państwa członkowskiego przekroczy kwote 326.000 CZK

Firmy, które nie mają siedziby w Czechach

Rejestracja może być dobrowolna lub obowiązkowa.

Przykłady obowiązkowej rejestracji do czeskiego VATu :

  • prace budowlane dotyczące nieruchomości na terenie Rebubliki Czeskiej, które są wykonywane dla osoby, która nie jest płatnikiem czeskiego VATu
  • sprzedaż wysyłkowa do Republiki Czeskiej, która przekroczy obrót 1.140.000 CZK za rok kalendarzowy
więcej informacji na stronie Rejestracja do VATu czeskiego

Rozliczenie VATu , składanie deklaracji VAT w Czechach

Jeżeli obrót za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 2.000.000 CZK, firma rozlicza VAT kwartalnie. Jeżeli obrót za poprzedni rok kalendarzowy był od 2.000.000 CZK do 10.000.000 CZK, firma może sobie wybrać czy chce rozliczać VAT kwartalnie albo miesięcznie. Jeżeli obót za poprzedni rok kalendarzowy przekroczył kwote 10.000.000 CZK, firma obowiązkowo rozlicza VAT miesięcznie.

Deklaracje VAT składa się do 25 dnia następującego miesiąca.

Odliczenie VATu w Czechach

Podatek VAT można w Czechach odliczać od wszystkich kosztów związanych z działalnością gospodarczą. VAT można również odliczyć od zakupu samochodu osobowego, jego napraw i paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *