Archiwa tagu: działalność gospodarcza w Czechach

Zaliczka na dywidendę według czeskiego prawa

  Od 1.1.2014 w Czecha  weszła  w życie nowa ustawa – kodex spółek handlowych, według której jest dozwolone wypłacanie zaliczek na dywidendy, co nie było do tej pory możliwe. Żeby móct wypłacić zaliczkę na dywidendę, trzeba sporządić śródroczne sprawozdanie finansowe, na podstawie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Prace budowlane na terenie Republiki Czeskiej a powstanie „zakładu” w myśl umowy w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania

W przypadku, kiedy polski przedsiębiorca ( polski rezydent podatkowy) wykonuje prace budowlane na terenia Republiki Czeskiej, dochody uzyskane z tej czynności są opodatkowane w Polsce, jeżeli prace budowlane na jednej budowie nie przekroczą okresu 12 miesięcy. Jeżli prace budowlane przekroczą … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania, Usługi na rynku EU | Otagowano , | Dodaj komentarz

Podatek od dywidendy którą wypłaca Czeska spółka polskiemu rezydentowi

W przypadku kiedy spólnikiem czeskiej spółki będzie osoba fizyczna – rezydent Polski, wg. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w Czechach płaci się podatek u żródla z wypłaconych dywident w wysokości 5 %, resztę rozlicza się w Polsce W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Działalność gospodarcza ochrona mienia i osób w Republice Czeskiej

Wymagania potrzebne do otwarcia działalności gospodarczej „Ochrona mienia i osób ” w Czechach Chodzi o działalność koncesjonowaną, a żeby uzyskać koncesję trzeba spełnić następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe, albo b) wykształcenie z maturą w kierunku bezpieczeństwa + 3 lata praktyki w tym kierunku, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz

Usługi zakwaterowania w Republice Czeskiej

Usługi mieszkaniowe (wolne) – na przedsiębiorcę, który prowadzi taką działalność na terenie Czech, nie są nakładane żadne specjalne wymagania. Ta działalność zawiera wszelkiego rodzaju prowadzone usługi w ramach zakwaterowania, oprócz usług gastronomicznych. Wyjątkiem jest prowadzenie usług zakwaterowania w domach rodzinnych, mieszkaniach itp. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , | Dodaj komentarz

Działalność gospodarcza w zakresie zarządzania odpadami według prawa czeskiego

Zarządzanie odpadami według czeskich przepisów prawa handlowego 1. Zarządzanie z odpadami z wyjątkiem niebezpiecznych Działalność należąca do handlu wolnego – bez dodatkowych zezwoleń. Skup, zbieranie, separacja, transport, magazynowanie, przerób, wykorzystanie, likwidacja odpadów z wyjątkiem niebezpiecznych.  Opróżnianie szamba i odwóz ścieków. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz

Warunki świadczenia usług transportowych w świetle prawa czeskiego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE PROWADZENIA TRANSPORTU  TRANSPORT NALEŻĄCY DO HANDLU WOLNEGO: Transport rurociągowy oraz nadziemny(z wyjątkiem kolejowego i drogowego) –  obejmuje następujące czynności.  Transport rurociągowy ropy, innych produktów, ewentualnie innych przedmiotów. Transport osób dorożką oraz innymi bezmotorowymi środkami transportu, transport … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz