Archiwum kategorii: Podatki

Towary, których w Czechach obowiązuje odwrotne obciążenie VAT od 1.4.2015

Mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT stosuje się u dostaw wybranych produktów, jeżeli całkowita kwota podstawy do opodatkowania wszelkich dostarczanych towarów ( w dostawie lub transakcji)  przekracza kwotę  100 000 Kc. a)      zboża i rośliny przemysłowe, włącznie z nasionami oleistym oraz burakami cukrowymi, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, VAT, Wymagania prawne | Otagowano , | Dodaj komentarz

Zaliczka na dywidendę według czeskiego prawa

  Od 1.1.2014 w Czecha  weszła  w życie nowa ustawa – kodex spółek handlowych, według której jest dozwolone wypłacanie zaliczek na dywidendy, co nie było do tej pory możliwe. Żeby móct wypłacić zaliczkę na dywidendę, trzeba sporządić śródroczne sprawozdanie finansowe, na podstawie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Prace budowlane na terenie Republiki Czeskiej a powstanie „zakładu” w myśl umowy w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania

W przypadku, kiedy polski przedsiębiorca ( polski rezydent podatkowy) wykonuje prace budowlane na terenia Republiki Czeskiej, dochody uzyskane z tej czynności są opodatkowane w Polsce, jeżeli prace budowlane na jednej budowie nie przekroczą okresu 12 miesięcy. Jeżli prace budowlane przekroczą … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania, Usługi na rynku EU | Otagowano , | Dodaj komentarz

Podatek od dywidendy którą wypłaca Czeska spółka polskiemu rezydentowi

W przypadku kiedy spólnikiem czeskiej spółki będzie osoba fizyczna – rezydent Polski, wg. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w Czechach płaci się podatek u żródla z wypłaconych dywident w wysokości 5 %, resztę rozlicza się w Polsce W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Przydzielanie numeru EORI w Republice Czeskiej

INFORMACJA o sposobie rejestrowania podmiotów gospodarczych oraz przydzielania im nowych identyfikatorów w celu kontaktowania się ze Służbą Celną wspólnoty europejskiej.            Dnia 16. Kwietnia 2009 zostało udostępnione rozporządzenie Komisji (EW) nr 312/2009, które zmienia rozporządzenie Komisji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Wymagania prawne | Dodaj komentarz

Akcyza od produktów tytoniowych w Republice Czeskiej

 § 101  czeskiej  ustawy o akcyzie Opodatkowanie produktów tytoniowych  (1) Przedmiotem opodatkowania są produkty tytoniowe. (2) Do celów niniejszej ustawy jako produkty tytoniowe traktuje się : papierosy, cygara, cygaretki, oraz tytoń do palenia.  (3) Przedmiotami niniejszej ustawy są : a) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Akcyza | Dodaj komentarz

Specyfikacja olejów mineralnych, które podlegają akcyzie w Republice Czeskiej

Przedmiot opodatkowania olejów mineralnych w Republice Czeskiej (1) Opodatkowaniu podlegają następujące oleje mineralne: a) benzyny silnikowe określone w ramach kodów nomenklatury od 2710 11 41 do 2710 11 59, benzyny inne niż te z silnikiem określone pod kodami od 2710 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Akcyza | Dodaj komentarz

Ustalenie rezydencji podatkowej osób fizycznych

Ustalenie rezydencji podatkowej osób fizycznych Przepisy odnośnie ustalenia rezydencji podatkowej osób fizycznych są jednymi  z niewielu przepisów w dziedzinie podatków,  które się prawie nie zmieniają. To jednak nie oznacza, że są one powszechnie wszystkim znane oraz również że praktyczne efekty … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Unikanie podwójnego opodatkowania, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz

Zakup samochodu a odliczenie VATu w Czechach

Od 1.4.2009 jest w Republice Czeskiej możliwe odliczenie VATu z zakupu jakiegokolwiek samochodu, to znaczy także z zakupu samochodu osobowego bez kratki. Aby było możliwe czeski VAT odliczyć, firma musi być płatnikiem czeskiego VATu, potrzebna jest faktura VAT od dostawcy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii VAT | Otagowano | 10 komentarzy

Jednoosobowa działalność gospodarcza – Biuro wirtualne w Czechach a sklepy w Polsce

W ostatnim czasie dużo osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, zwraca się do mnie s zapytaniem o możliwość przeniesienia siedziby firmy do Republiki Czeskiej z tym, że nadalej chcą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Otóż na taką … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Podatki, Ubezpieczenie społeczne, Unikanie podwójnego opodatkowania, Usługi na rynku EU, VAT | Otagowano , , , | Dodaj komentarz