Archiwa tagu: spółki

Zaliczka na dywidendę według czeskiego prawa

  Od 1.1.2014 w Czecha  weszła  w życie nowa ustawa – kodex spółek handlowych, według której jest dozwolone wypłacanie zaliczek na dywidendy, co nie było do tej pory możliwe. Żeby móct wypłacić zaliczkę na dywidendę, trzeba sporządić śródroczne sprawozdanie finansowe, na podstawie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Podatek od dywidendy którą wypłaca Czeska spółka polskiemu rezydentowi

W przypadku kiedy spólnikiem czeskiej spółki będzie osoba fizyczna – rezydent Polski, wg. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w Czechach płaci się podatek u żródla z wypłaconych dywident w wysokości 5 %, resztę rozlicza się w Polsce W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Zysk ze sprzedaży udziału w czeskiej spółce

Jeżeli w chwili zbycia udziału w czeskiej spółce s.r.o. nie ubiegło więcej niż 5 lat od jego nabycia, podlega zysk z tej transakcji ( cena sprzedaży – cena zakupu) wg. czeskiej ustawy o podatku dochodowym podatku w wysokości 15 %. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Unikanie podwójnego opodatkowania | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Zamknięcie spółki w Czechach

Możliwości ukończenia działalności pośrednictwem spólki s.r.o. w Czechach są następujące: Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce Likwidacja spółki Zgłoszenie do upadłości ad.1) Najprostszym zposobem jest zbycie udziału w spółce. Wystarczy zawrzeć umowę o zbyciu udziału w spółce i podać wniosek do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe | Otagowano | Dodaj komentarz