Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego UE

W ramach Unii Europejskiej panuje zasada, że osoba może być równoczesnie ubezpieczona tylko w jednym państwie członkowskim, zasada ta jest zawarta w artykule 11 punkt 1. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) NR 883/2004.

Według zasad tego rozporządzenia osoba wykonująca działalność gospodarczą lub osoba która jest zatrudniona podlega ustawodawstwu tego państwa, w którym wykonuje czynność, bez względu na to gdzie mieszka.

To znaczy że  obywatel polski, który mieszka w Polsce a pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Czechach, jest ubezpieczony w Czechach.

Jeżeli osoba ma więcej działalności albo równocześnie pracuje w różnych państwach członkowskich :

  • Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich podlega:
  1. ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim lub jeżeli jest zatrudniona przez różne przedsiębiorstwa lub przez różnych pracodawców, którzy mają siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych Państwach Członkowskich
  2. ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności zatrudniającego ją przedsiębiorstwa lub pracodawcy, jeżeli osoba ta nie wykonuje znacznej części swej pracy w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania.
  • Osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich podlega:
  1. ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim
  2. ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z Państw Członkowskich, w których wykonuje ona znaczną część swej pracy.
  • Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *