Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką, której kapitał zakładowy dzieli się określoną ilość akcji. Spółka akcyjna ze względu na swoją formę prawną stanowi wyłącznie spółkę kapitałową. Firma spółki musi zawierać nazwę ”akciová společnost” (spółka akcyjna), wystarczy też skrót „ akc. spol.” lub „a.s.” (§ 154 Kodeksu handlowego). Nazwa handlowa spółki musi spełniać ogólne warunki określone w Kodeksie handlowym, w szczególności nie może być tożsama z nazwą innego przedsiębiorcy. Do odróżnienia firmy nie wystarcza tylko adnotacja dot. określenia formy prawnej (§ 10 Kodeksu handlowego).

Minimalna wysokość kapitału zakładowego, niezbędna do założenia spółki akcyjnej, wynosi 2.000.000 CZK. Kapitał zakładowy podzielony jest na akcje.

Organem statutowym spółki akcyjnej jest jej zarząd. Zarząd wybierany jest z członków spółki, którzy ją reprezentują na zewnątrz. Członkowie zarządu wpisywani się do rejestru handlowego. Do rejestru wpisywane są również wszelkie zmiany w zarządzie. Członkowie zarządu są z reguły wybierani i odwoływani przez walne zgromadzenie.

Zalety spółki:
  •  stosunkowo solidne wrażenie (duży kapitał), 
  • wyłącznie spółka kapitałowa.
Wady spółki:

  •  wysoki kapitał zakładowy (minimalnie 2.000.000 CZK), 
  • stosunkowo skomplikowana procedura zakładania oraz funkcjonowania spółki.
  •  

     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *