Terminy, zaliczki

W Czechach nie rozlicza się podatku dochodowego co miesiąc jak w Polsce, ale tylko raz w roku. Termin do złożenia zeznania podatkowego ( PIT, CIT ) za rok kalendarzowy jest do 31.3. roku następującego. Jeżeli zeznanie to opracowuje doradca podatkowy i jego pełnomocnictwo jest złożone w urzędzie skarbowym, termin ten jest posunięty do 30.6. roku następującego.

W przeciągu roku płaci się zaliczki na podatek dochodowy. W pierszym roku prowadzenia działalności nie płaci się zaliczek. W dalszych latach płaci się zaliczki , które są obliczane według podatku za poprzedni rok. Jeżeli podatek za rok poprzedni był w wysokości do 30.000 CZK, zaliczek się nie płaci. Jeżeli podatek za poprzedni rok był w wysokości między 30.000 CZK a 150.000 CZK , płaci się 2 zaliczki w wysokości 40 % podatku za zaszły rok, w terminach 15.6. i 15.12.. Jeżeli podatek za zeszły rok był większy niż 150.000 CZK, płaci się 4 zaliczki w wysokości 1/4 podatku za zeszły rok, w terminach 15.3., 15.6.,15.9.,15.12..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *