Spółka jawna

Spółka jawna jest najprostszą formą spółki , w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem wspólnie i nierozłącznie. Spółka jawna może być założona przez co najmniej dwóch udziałowców, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

Firma spółki jawnej powinna zawierać sformułowanie „veřejná obchodní společnost“ lub skrót: „veř.obch.spol.“ ewent. „v.o.s.“. Jeżeli firma (nazwa) spółki zawiera nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników, do nazwiska wystarczy dopisać sformułowanie „a spol.“.

Umowa spółki powinna obejmować:

 •  nazwę i siedzibę spółki, 
 • wykaz wspólników, zawierający nazwę i siedzibę podmiotów prawnych lub 
 • nazwiska i miejsce zamieszkania osób fizycznych, 
 • przedmiot działalności spółki.
 • Wniosek o wpis do rejestru handlowego powinien być podpisany przez wszystkich wspólników.

  Wspólnicy spółki jawnej nie mają obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego przy jej powoływaniu. Ewentualne wkłady wspólników mogą być zapisane w umowie spółki. Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę na zewnątrz samodzielnie. Ewentualne ograniczenie w reprezentowaniu spółki na zewnątrz przez jej wspólników, zapisane w umowie spółki, nie mają skutków prawnych wobec osób trzecich.

  Bez zgody pozostałych wspólników żaden ze wspólników nie może prowadzić działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem działalności spółki, w tym również na rzecz osób trzecich.

Zalety spółki jawnej:
 •  nie ma wymogu wnoszenia kapitału zakładowego,
 • niższe koszty założenia spółki
 • osobowy charakter spółki. 
Wady spółki jawnej:

 • wspólnicy ręczą za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, 
 • obowiązuje zakaz konkurencji, 
 • w przypadku śmierci przedostatniego wspólnika spółka automatycznie przestaje istnieć.
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *