Pracownicy

Stawki ubezpieczenia społecznego, które płacą pracownik i pracodawca:

Pracownik (z wynagrodzenia brutto):

  • 6,5 % ubezpieczenie społeczne ( emerytalne + chorobowe)
  • 4,5% ubezpieczenie zdrowotne

Pracodawca (z wynagrodzenia brutto):

  • 25% ubezpieczenie społeczne ( emerytalne + chorobowe)
  • 9%  ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli w roku kalendarzowym wynagrodzenie butto przekroczy kwotę 1.781.280 CZK, z wynagrodzenia które przekracza tą kwotę nie płaci ubezpieczenia ani pracownik ani pracodawca.

Przykład:

Wynagrodzenie butto:                                     10.000 CZK

  • ubezpieczenie społeczne pracodawca         2.500 CZK           
  • ubezpieczenie zdrowotne pracodawca          900 CZK

Całkowite koszty pracodawcy              13.400 CZK

  • ubezpieczenie społeczne praconik                 650 CZK
  • ubezpieczenie zdrowotne pracownik            450 CZK

Wynagrodzenie netto                                8.900 CZK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *