Rejestracja do VATu czeskiego

Jeżeli jest taka potrzeba,  polski przedsiębiorca lub spółka może zarejestrować się do czeskiego VATu. Jeżeli nie ma otworzonego oddziału rejestruje się w urzędzie skarbowym Praha 1.

Rejestracja może być dobrowolna lub obowiązkowa.

Przykłady obowiązkowej rejestracji do czeskiego VATu :

  • prace budowlane dotyczące nieruchomości ne terenie Rebubliki Czeskiej, które są wykonywane dla osoby, która nie jest płatnikiem czeskiego VATu
  • sprzedaż wysyłkowa do Republiki Czeskiej, która przekroczy obrót 1.140.000 CZK za rok kalendarzowy

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji do czeskiego VATu :

  • oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarzej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego  wraz z urzędowym tłumaczeniem do języka czeskiego
  • oryginał zaświadczenia o rejestracji do VATu europejskiego z Polski wraz z urzędowym tłumaczeniem na język czeski
  • kopia umowy o koncie bankowym ( może być w Polsce)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *