Miesięczne archiwum: sierpień 2014

Zaliczka na dywidendę według czeskiego prawa

  Od 1.1.2014 w Czecha  weszła  w życie nowa ustawa – kodex spółek handlowych, według której jest dozwolone wypłacanie zaliczek na dywidendy, co nie było do tej pory możliwe. Żeby móct wypłacić zaliczkę na dywidendę, trzeba sporządić śródroczne sprawozdanie finansowe, na podstawie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Zezwolenie na pobyt stały w Republice Czeskiej

Zezwolenie na pobyt stały w Republice Czeskiej  Obywatel Polski może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały:  A)   Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej. Wniosek o pobyt stały można składać do Ministerstawa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymagania prawne | Dodaj komentarz

Okres ubezpieczenia emerytalnego a prawo do emerytury w Republice Czeskiej

Żeby móc pobierać emeryturę w Czechach, trzeba mieć odpracowaną pewną ilość lat ( tzn. być ubezpieczony emerytalnie) – zależy od roku, w którym będzie składany wniosek: w roku 2014, okres ubezpieczenia emerytalnego minimalnie 30 lat w roku 2015, okres ubezpieczenia emerytalnego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ubezpieczenie społeczne, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz

Prace budowlane na terenie Republiki Czeskiej a powstanie „zakładu” w myśl umowy w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania

W przypadku, kiedy polski przedsiębiorca ( polski rezydent podatkowy) wykonuje prace budowlane na terenia Republiki Czeskiej, dochody uzyskane z tej czynności są opodatkowane w Polsce, jeżeli prace budowlane na jednej budowie nie przekroczą okresu 12 miesięcy. Jeżli prace budowlane przekroczą … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania, Usługi na rynku EU | Otagowano , | Dodaj komentarz

Podatek od dywidendy którą wypłaca Czeska spółka polskiemu rezydentowi

W przypadku kiedy spólnikiem czeskiej spółki będzie osoba fizyczna – rezydent Polski, wg. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w Czechach płaci się podatek u żródla z wypłaconych dywident w wysokości 5 %, resztę rozlicza się w Polsce W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatek od osób fizycznych, Podatki, Unikanie podwójnego opodatkowania | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Działalność gospodarcza ochrona mienia i osób w Republice Czeskiej

Wymagania potrzebne do otwarcia działalności gospodarczej „Ochrona mienia i osób ” w Czechach Chodzi o działalność koncesjonowaną, a żeby uzyskać koncesję trzeba spełnić następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe, albo b) wykształcenie z maturą w kierunku bezpieczeństwa + 3 lata praktyki w tym kierunku, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano | Dodaj komentarz

Warunki prowadzenia usług gastronomicznych na terenie Czech

Do prowadzenia usług gastronomicznych na terenie Republiki Czeskiej trzeba spełnić specjalne wymagania. Należą tutaj czynności związane z gotowaniem i sprzedażą pokarmów i napojów, które są bezpośrednio spożywane w miejscu prowadzenia działalności, gdzie były sprzedane. Ta czynność może być prowadzona osobno lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Dodaj komentarz

Usługi zakwaterowania w Republice Czeskiej

Usługi mieszkaniowe (wolne) – na przedsiębiorcę, który prowadzi taką działalność na terenie Czech, nie są nakładane żadne specjalne wymagania. Ta działalność zawiera wszelkiego rodzaju prowadzone usługi w ramach zakwaterowania, oprócz usług gastronomicznych. Wyjątkiem jest prowadzenie usług zakwaterowania w domach rodzinnych, mieszkaniach itp. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne | Otagowano , | Dodaj komentarz