Poświadczanie dokumentów urzędowych między Polską a Czechami

Polskie oraz Czeskie dokumenty rrzędowe przeznaczone do obrotu prawnego w innych państwach poświadczane są poprzez :

  1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych ( w Czechach Sbírka zákonů č. 45/1999,  w Polsce Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 )
  2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

Właściwym urzędem do wydawania apostille, w stosunku do :

  1. czeskich dokumentów sądowych i notarialnych jest:
    Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2, tel. 00420221997473, e-mail: moc@msp.justice.cz, strona ministerstva
    ostatnich czeskich dokumentów jest:
    Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
  2. polskich dokumentów jest Ministerstvo Spraw Zagranicznych, Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel. 48225239845, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Wydanie apostille nie jest wymagane, kdy umowa dwustronna zniosła, zwolniła lub uprościła legalizację dokumentów.

Taka własnie umowa była zawarta pomiędzy Polską a Czechami.

Smlouva mezi ČSSR a Polskem o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských rodinných, pracovních a trestních č. 42/1989 Sb.

Umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz. U z 1989 r. Nr 39, poz. 210 i 211 )

 

Artykuł 15 powyższej umowy :

Uznawanie dokumentów

1. Dokumenty, które sporządził lub uwierzytelnił właściwy organ jednej z Umawiających się Stron, opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem osoby uprawnionej, mają moc dowodową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez potrzeby legalizacji. Dotyczy to także odpisów i tłumaczeń dokumentów, które uwierzytelnił właściwy organ.

2. Dokumenty, które na terytorium jednej z Umawiających się Stron traktowane są jako dokumenty urzędowe, uważane są za takie również na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Na podstawie tej umowy czeskie dokumenty urzędowe muszą być uznawane na terytorium Polski bez apostille.

O Zbigniew Mrózek

doradca podatkowy na terenie Republiki Czeskiej. Od roku 1995 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, zapisany pod numerem 1681. Prowadzi biuro księgowe, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich klientów. www.business-czechy.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo handlowe, Wymagania prawne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *